piątek, 20 kwietnia 2018

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ - „ Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych”


KOMUNIKAT 1

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Polonia Semper Fidelis
oraz
Zakład Biografistyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie
Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Paryżu A.P.A.J.T.E
Organizują

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ 
„ Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych”, 
Akademia Marynarki Wojennej, 
Gdynia 15 czerwca 2018 r.
Tematyka Sympozjum
Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie dokonań Polaków i osób polskiego pochodzenia w siłach morskich
państw obcych oraz ich zasług w kształtowaniu dziejów światowej wojskowości.

Imprezy towarzyszące
Wystawa przygotowana przez Fundację Polonia Semper Fidelis – „Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych”.
UDZIAŁ W SYMPOZJUM - BEZPŁATNY
Publikacje
Lista prelegentów jest zamknięta. Istnieje możliwość zgłaszania artykułów do publikacji, związanych z biografistyką polonijną „Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych”. Artykuły prosimy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia 15.05.2018 r.
Publikacje prezentowane na sympozjum ukażą się w wersji papierowej. Ponadto informujemy, że osoby nie głoszące referatów mogą zgłosić materiał do publikacji za odpłatnością 200 zł.
Organizatorzy przyjmują do publikacji jedynie opracowania biograficzne dotyczące oficerów Marynarki Wojennej wywodzących się z Armii Zaborczych.

Komitet naukowy: 
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, prof. dr hab. Zbigniew Judycki, prof. dr hab. Andrzej Drzewiecki

Komitet Organizacyjny: dr Mateusz Łaski, kpt. mar. Magdalena Motyczko, dr Karol Słowi, mgr Malwina Krupa,
Miejsce Sympozjum -Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej im. Lecha Kaczyńskiego
ul. Inż. Jana Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym:
dr Mateusz Łaski – m.laski@amw.gdynia.pl
kpt. mar. Magdalena Motyczko m.motyczko@amw.gdynia.pl
dr Karol Słowi k.slowi@amw.gdynia.pl
mgr Malwina Krupa m.krupa@amw.gdynia.pl

Informacje dodatkowe
Szczegółowy harmonogram w krótce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz